Prywatność

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") administratorem Twoich danych osobowych jest SONARAUTOMAX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu, ul. Słowackiego 338, 26-600 Radom („Administrator").

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:

 • wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

 • zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

 • weryfikacji wiarygodności kredytowej;

 • weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału praniu brudnych pieniędzy

 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

 • dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;

 • dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej);

 • jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, kredytowych, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,

 • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

 • dostarczającym usługi prawne,

 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora

 • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora

 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych,

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny:

 1. w celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Ciebie, do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń;

 1. w celu rozwoju i ulepszania produktu, a także świadczenia ewentualnych nieodpłatnych usług, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w tym celu;

 2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO);

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO);

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO);

 • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO);

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail info@sonarautomax.pl.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

 • Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!
- masz pytania odnośnie oferty?
- chcesz zamówić auto?
- interesuje Cię kredyt, leasing, ubezpieczenie?
Zadzwoń
605 24 88 33
lub napisz: info@sonarautomax.pl