Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Z uwagi na to, że chcemy przekazywać Tobie indywidualne informacje i porady odpowiadające Twoim zainteresowaniom, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych celu opisanym poniżej. Twoje dane osobowe będą chronione właściwie, z należytą starannością, podobnie jak Twoja prywatność, która jest dla nas bardzo ważna.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych poniżej przez SONARAUTOMAX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu, oraz jej następców prawnych dla celu wysyłki informacji marketingowej i porad na temat produktów i wszelkich usług oferowanych przez SONARAUTOMAX sp. z o.o. sp. k. i jej podmioty stowarzyszone.

 

W tym celu wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie następujących danych:

  1. imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz innych informacji na mój temat (np. mojego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, identyfikatora komunikatorów internetowych, adresów w serwisach społecznościowych, danych dotyczących zainteresowań),

  2. danych dotyczących mojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej) oraz

  3. informacji o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, kredytowych, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Dane te będą wykorzystywane w celu przedstawiania ofert dostosowanych do Twoich zainteresowań (np. dotyczących jazd testowych, ofert specjalnych, usług podczas wizyty w serwisie), w formie pisemnej, osobiście lub z użyciem wybranego przeze Ciebie kanału kontaktowego.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia oferty za pomocą następujących kanałów:

  1. przez telefon (rozmowa na żywo);

  2. pocztą elektroniczną (w szczególności z użyciem poczty e-mail, wiadomości SMS, komunikatorów internetowych).

W oparciu o uzasadniony interes prawny administratora danych w celu podtrzymywania kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przedstawiania ofert produktów i usług własnych administratora danych dostosowanych do Twoich zainteresowań za pośrednictwem kampanii pocztowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji pocztą, prosimy zaznacz pole „nie”.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych powyżej opiera się na uzasadnionym interesie administratora danych oraz Twojej zgodzie. Zgoda została udzielona dobrowolnie. Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili, gdy odwołasz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych. W tym celu możesz w dowolnej chwili skontaktować się z nami: info@sonarautomax.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność jakichkolwiek czynności przetwarzania danych opartych na zgodzie przed jej wycofaniem ani innych zgodnych z prawem czynności przetwarzania danych. Masz prawo zażądać dostępu do danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia w każdej chwili skargi w naszej firmie lub w organie nadzorczym. Możesz również skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej i maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Tobą.

 

Masz również prawo w każdej chwili i bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora.

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!
- masz pytania odnośnie oferty?
- chcesz zamówić auto?
- interesuje Cię kredyt, leasing, ubezpieczenie?
Zadzwoń
605 24 88 33
lub napisz: info@sonarautomax.pl